Grab a Web ©

Welkom op de site van de HBV Maaskant Stein.


Als Huurdersbelangenvereniging "Maaskant" behartigen wij de belangen van de huurders van de stichting "Maaskant Wonen" in Elsloo en Stein.
Zo proberen wij door middel van overleg en advies gevraagd en ongevraagd, een zo gunstig mogelijk huurdersklimaat te scheppen voor onze leden en overige huurders van Maaskant Wonen in het algemeen. Wij staan voor goed onderhouden woningen, leefbare en veilige wijken. Ook ondersteunen wij de bewonerscommissies die actief zijn binnen Maaskant Wonen.